2023 tillåts bara bilar med låga utsläpp i spanska städer

Nästa år begränsas biltrafiken i 149 spanska städer. Endast bilar som uppfyller vissa miljökrav kommer kunna köra fritt.

cars in the road in spain
Foto: Gonzalo Carlos Novillo Lapeyra, Pexels

2023 blir det obligatoriskt för städer med mer än 50 000 invånare att införa så kallade ZBE (Zonas de Bajas Emisiones) – zoner med låga utsläpp. I praktiken innebär det att i princip bara el- och hybridbilar tillåts köra fritt i stadskärnorna.

Madrid och Barcelona har redan infört ZBE som begränsar bilar med A-märkning. Från 2023 kommer även bilar med B- och C-märkning påverkas. De kan till exempel få betala en avgift för att köra in i stadskärnorna. Totalt berörs 24 miljoner spanjorer i 149 städer, rapporterar ABC.

Syftet med den nya lagen, som formellt ännu inte antagits, är att förbättra luftkvaliteten och att bidra till mindre klimatutsläpp.

Se hela listan över vilka städer som berörs här.