Digital dörrkamera kan ge dig böter

Digitala titthålskameror blir alltmer populära. För den som använder dem fel kan det dock bli kostsamt.

Foto: Pexels

Den spanska dataskyddsmyndigheten har nyligen bötfällt en man som monterat ett så kallat digitalt dörröga i sin port – 300 euro ska han betala.

Digitala dörrögon fyller samma funktion som vanliga titthål. Den stora skillnaden är att de ofta även kan ta bilder och spela in både bild och ljud från andra sidan porten.

Enligt den spanska dataskyddslagen har hushåll rätt att montera kameror för den egna säkerheten. Utan tillstånd får de dock inte riktas mot grannars privata områden eller allmän plats. De får inte heller kränka den personliga integriteten för personer som passerar utanför, skriver 20minutos.