Så mycket betyder turismen för Spanien

2023 ser ut att bli ett rekordår för den spanska turistnäringen. Vad betyder det för landets ekonomi?

Foto: Pexels

Enligt Exceltur står turismen för hela 12,6 procent av Spaniens BNP. Det kan jämföras med Sverige där sektorn bidrar med knappt två procent av BNP (2021).

Turistnäringen har gått som tåget i år och återhämtat sig efter pandemin. Året ser till och med ut att bli bättre än 2019, trots högre priser på bland annat resor och hotell.

Turismen står för inte mindre än 21,8 procent av tillväxten i den spanska ekonomin.