Rekordhögt pris på gas

En behållare med 12,5 kilo butangas kostar nu 18,63 euro, vilket är historiskt högt. Priset på gas har därmed ökat med nästan en euro på två månader och fem euro på ett år. Anledningen uppges vara stigande råvarupriser och en försvagad valuta gentemot dollarn.

Det spanska priset på gas är statligt reglerat och justeras varannan månad. Det nya priset annonseras i den officiella tidskriften Boletín Oficial del Estado, BOE.