Späckhuggare går till attack mot båtar. 17 fall bara i år

Sedan 2020 har späckhuggare vid 250 tillfällen gått till attack eller rört sig mot båtar vid kusten utanför Cádiz. I de allvarligaste fallen har späckhuggarna närmat sig båtar i grupp och cirkulerat runt dem i 20-30 minuter och slagit mot båtarnas roder.

Det är okänt varför späckhuggarna gör såhär. Vissa forskare tror att det rör sig om antingen en lek eller ett försvar mot något som uppfattas som ett hot, skriver ABC.

I flera fall har späckhuggarna lämnat båtarna drivande med trasiga roder. Inte sällan har Sjöräddningen, Salvamento Marítimo, fått rycka ut.

Den 24 april noterades för första gången att en späckhuggare vände sig mot en båts bogserlina. Totalt har 17 fall av attacker rapporterats hittills i år.

Om man råkar ut för en liknande situation bör man stänga av motorn, hala segel, koppla ur autopiloten, stänga av ekolodet, vara tyst och inte luta sig ut, skriver Salvamento Marítimo på Twitter.