Tre av fyra spanjorer vill förbjuda rökning på uteserveringar

Det verkar finnas ett brett folkligt stöd för regeringens planer på en striktare tobakslag. Enligt en ny undersökning vill 72 procent av spanjorerna förbjuda rökning på uteserveringar.

Undersökningen, som gjorts av Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), visar att många spanjorer upplever tobaksrök som ett problem. Åtta av tio personer uppger att de känner sig exponerade för tobaksrök.

Nästan tre av fyra säger att de vill se ett förbud mot rökning på uteserveringar, och 57 procent vill förbjuda rökning i offentliga utomhusmiljöer.

Regeringen arbetar för tillfället med en ny tobakslag och hälsodepartementet har tidigare sagt att rökning kan komma att förbjudas i offentliga miljöer. Bland annat i parker och på uteserveringar, sportarenor och stränder.

SemFYC:s enkät bygger på svar från 6 000 personer.

Foto: Maksim Goncharenok, Pexels