Spanska kvinnor får barn allt senare i livet

De senaste tio åren har trenden stadigt gått mot allt äldre förstföderskor. Idag är spanska kvinnor i genomsnitt 33 år när de föder sitt första barn.

Samtidigt har nyfödda barn med mödrar över 40 år fördubblats sedan 2011. Numera har vart tionde nyfött barn i Spanien en mamma som är över 40 år, enligt siffror från Instituto Nacional de Estadística i El Mundo.

Under samma period har mödrars genomsnittsålder vid det första barnet ökat med ungefär ett år, från 32 till 33 år. I Sverige är kvinnor i genomsnitt 31 år och män 34 år när de blir föräldrar, enligt SCB.

Foto: Pexels