Priserna fortsätter att sjunka

I december backade inflationen i Spanien ytterligare. Den är nu den allra lägsta i hela euroområdet.

fresh vegetables on market
Foto: Eva Bronzini, Pexels

Inflationstakten var i december 5,6 procent, vilket betyder att priserna ökat med 5,6 procent de senaste 12 månaderna. Det kan jämföras med en inflationstakt på 9,2 procent i hela eurozonen, rapporterar El País.

För att begränsa inflationen har Spanien bland annat infört ett pristak på gas. Detta blev möjligt efter att EU-kommissionen godkänt ett särskilt undantag (excepción ibérica) för Spanien och Portugal. Priset på gas är fram till maj 2023 reglerat till 50 euro per MHh.