Regeringen ger 200 euro i krisstöd till låginkomsttagare

Personer som tjänar mindre än 14 000 euro per år kan få ett statligt stöd på 200 euro. Stödet är en del av regeringens senaste krispaket som ska dämpa de ekonomiska följderna av kriget i Ukraina.

Åtgärden riktas mot grupper som drabbats hårdast av de högre priserna på bland annat energi, bensin och mat. Cirka 2,7 miljoner spanjorer beräknas få del av stödet, som är en engångsutbetalning och som kan sökas från och med juli till september, uppger 20minutos.

Foto: Gonzalo Carlos Novillo Lapeyra